ریمپ چیست؟

ریمپ به معنای بازنگری مجدد در جداول و مپ لیست های تعریف شده ایسیو توسط تیونر میباشد.
این جداول از پیش تایین شده برای ایسیو طبق مشخصاتی که گروه برنامه نویسی برای ایسیو تعریف کرده اند عمل میکنند و گاها شرکت خودروساز به دلایل مختلف محدودیت هایی برای خودرو اعمال میکند
از جمله این محدودیت ها اکثرا بر روی استاندارد آلایندگی و سرعت خورو انجام میشود
شرکت های خودروساز برای پاس کردن استانداردهای لازم به اجبار نسبت سوخت به هوا را طوری تنظیم میکنند که شتاب اولیه خودرو کاهش پیدا میکند و درصد آلایندگی نیز کم تر میشود که با انجام ریمپ ایسیو میتوان شتاب اولیه خودرو را کاملا اصولی افزایش داد.
همچنین خودروهای وارداتی که با استانداردهای آلایندگی یورو5 و یورو6 هستند با بنزین اکتان بالا ست آپ شده اند با بنزین های داخل کشور سازگاری نداشته و معمولا ناک شدید ایجاد میشود که باعث کاهش عمر موتور پیستون میشود با انجام ریمپ ایسیو میتوان درصد اکتان بنزین را تنظیم نمود و با بنزین های معمولی سازگار کرد.
در برخی خودروها مپ لیست های خودرو بدون هیچگونه محدویت توسط خودروساز برنامه نویسی شده است اما راننده نیاز به قدرت و شتاب بیشتری دارد و یا برای مسابقه و درگ نیاز دارد که با انجام ریمپ ایسیو میتوان این نیاز را برطرف نمود.
ریمپ همیشه به معنای افزایش شتاب نیست و در برخی موارد برای برطرف کردن عیب های خودرو انجام میشود به عنوان مثال کاهش دمای آب خودرو میتوان از سوختن واشر سرسیلندر جلوگیری کند و باعث افزایش عمر موتور شود.

  ارتباط با cardantuning

برای دریافت راهنمایی و اطلاعات بیشتر از کاردان تیونینگ جهت ریمپ و آموزش ریمپ فرم زیر را پر نمائید.